Hotline: 0911-63-64-95 | Mail: hi@citipass.vn
Đăng nhập

Quy định chung

Trang chủ / Cần thơ / Blog Hồ Chí Minh / Quy định chung

1. Nguyên tắc và quy định chung

 1. Website www.citipass.vn là một website thương mại điện tử thiết lập bởi Công ty Cổ phần Citipass, một công ty thành lập và hoạt động theo GCNĐKDN 1801485598 cấp ngày 05/10/2016 tại Cần Thơ. Địa chỉ: Lầu 2, số 86, Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam.

 2. Khách hàng tham gia giao dịch trên www.citipass.vn là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên website; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").

 3. Sản phẩm giao dịch trên www.citipass.vn bao gồm các sản phẩm do chúng tôi cung cấp.

 4. Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên www.citipass.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Thương Nhân và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Thương Nhân sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Thương Nhân cung cấp trên www.citipass.vn.

 5. www.citipass.vn sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của chúng tôi; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của chúng tôi cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại www.citipass.vn , tùy theo quyết định của chúng tôi.

 6. Bằng việc tham gia giao dịch trên www.citipass.vn , Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi quy định trên website.

2. Quy trình giao dịch

Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:

 1. Khách Hàng tìm kiếm các sản phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn sản phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")

 2. Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên website.

 3. Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên website.

 4. Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên website.

 5. Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên website.

 6. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại website.