Hotline: 0911-63-64-95 | Mail: hi@citipass.vn
Đăng nhập

Phương thức vận chuyển

Trang chủ / Cần thơ / Blog Hồ Chí Minh / Phương thức vận chuyển

Phí vận chuyển

Chúng tôi luôn cố gắng mang lại trải nghiệm mua hàng thật tốt cho khách hàng.

- Với đa phần đơn hàng, chúng tôi cần vài giờ làm việc để tìm và gói hàng trong hệ thống. Nếu có hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuyển cho đơn vị vận chuyển giao hàng trong thời gian tối đa 1.5 ngày làm việc. Nếu đơn hàng có sản phẩm bị hết hàng, chúng tôi ưu tiên giao phần có hàng trước.

- Trong một số trường hợp khách hàng ở xa, thời gian giao hàng có thể lâu hơn.

Chúng tôi cung cấp 2 giải pháp vận chuyển: thường và nhanh.

1. Thường:

2. Nhanh:

3. Dịch vụ hỏa tốc:

Dịch vụ phát trước 9h (thay thế cho dịch vụ phát hẹn giờ): Bằng 1,5 lần cước EMS quy định tại Điểm 1 Mục I của Bảng cước này.

 

Phí thu hộ:

CƯỚC DỊCH VỤ PHÁT HÀNG – THU TIỀN TRONG NƯỚC (Áp dụng từ ngày 01/06/2013):

Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10%

Cước dịch vụ bao gồm: Cước dịch vụ chuyển phát và cước thu hộ - chi hộ, trong đó:

- Cước dịch vụ chuyển phát: bao gồm EMS và cước các dịch vụ cộng thêm.

- Cước dịch vụ thu hộ chi hộ: bao gồm cước COD và cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD.

Trong đó cước COD được tính như sau:

- Cước COD theo lô (Gửi nhiều bưu gửi từ một địa chỉ đến cùng một địa chỉ nhận): 1% số tiền nhờ thu, tối thiểu 15.000 đồng/lô.

- Cước COD trong các trường hợp khác:

- Cước các dịch vụ cộng thêm của dịch vụ COD: